Asbestsanering
Bodemsanering
.

009 waterbehandeling en filtersystemen

Afvalwater dat mogelijk asbest bevat moet gefilterd worden. 

3-traps waterfiltersysteem:

3-traps waterfiltersysteem met warmwaterreservoir:

2-traps waterfiltersysteem met warmtereservoir

Enkeltraps waterfiltersysteem

Toebehoren watermanagementsystemen:

Stilstaand water kan onder bepaalde omstandigheden legionellabacterien bevatten. Dit kan voorkomen worden door desinfectie. Hier zijn verschillende systemen voor.

Voor het desinfecteren van oppervlakten: