Asbestsanering
Bodemsanering
.

onderdrukapp. 5.000 - 15.000m3/u

in deze klasse onderscheiden we de volgende 2 machines: