Technische Dienst

Technische dienst/Onderhoud

 

Wij bieden de klant een totaalpakket voor asbest- en bodemsanering. Daarin is onze technische dienst een essentiële schakel. Van het keuren van apparaten, onderhoud tot het verhelpen van technische problemen. Onze technische dienst draagt bij aan het creëren van een veiliger, zekerder en efficiënte business. Onze monteurs worden daarom continue bijgeschoold, zodat de kennis van de producten en de wet- en regelgeving altijd up-to-date is.

De regelgeving op asbest is streng en dat is maar goed ook! Elk apparaat en ieder stuk gereedschap moet jaarlijks gekeurd en gecertificeerd worden. De asbestsaneerder is verplicht deze certificaten bij zich te hebben op de werkplaats en op verzoek kunnen tonen. 

Wij bieden de mogelijkheid om diverse keuringen te laten uitvoeren:

  • Het keuren van gasmonitoren
  • Het keuren van ladders, trappen en rolsteigers
  • Het keuren van persoonlijke adembeschermingsmiddelen
  • Het keuren van elektrische arbeidsmiddelen volgens NEN 3140
  • Wij zijn voor 3M Scott een geautoriseerd servicestation