Terug
Wielwasinstallaties

Wielwasinstallaties

 

vervuiling openbare weg

 

Er ontstaat veel vuil bij bouwwerven, betonbedrijven, bodemsaneringen, maar ook bij vuilstortplaatsen e.d. Wanneer dit vuil door transportmiddelen wordt meegevoerd naar de openbare weg, veroorzaakt dit ernstige vervuiling van de omgeving.
Dit leidt tot mogelijke verspreiding van gevaarlijke stoffen en/of veroorzaakt gladde wegen met eventueel fatale gevolgen voor de overige weggebruikers. Afgezien van mogelijke claims en wettelijke bepalingen past een dergelijk gedrag niet bij een zichzelf respecterend bedrijf.

Meer informatie over het werken in verontreinigde grond staat in de publicatie 400 van het CROW

 

handmatig reinigen = inefficient

Veelal wordt met behulp van hogedrukreinigers de wielen en de onderzijde van de vrachtwagen gereinigd. Deze methode is arbeidsintensief en geeft een onvoldoende resultaat. Bovendien, bij een hoge verkeersfrequentie is deze methode nauwelijks uitvoerbaar en kostbaar. Bij de AST wielwasinstallaties blijft de chauffeur gewoon in de vrachtwagen zitten. Door de vrachtwegen over de installatie heen te rijden wordt, zonder tussenkomst van ander personeel, deze geheel automatisch binnen een minuut gereinigd!

 

de oplossing: de AST wielwasinstallaties!

Met de AST wielwasinstallaties heeft u een professionele oplossing voor het reinigen van uw transportmiddelen:

 

kostenefficient:

  • installatie bij toenadering automatisch in werking, chauffeur kan in voertuig blijven
  • installatie werkt onbemand
  • zeer korte doorrijtijd (weinig stilstand)
  • slecht 1x per dag onderhoud
  • installaties zijn mobiel
  • hergebruik water
  • beperkt energie verbruik
  • duur wasbeurt in te stellen op vervuilingsgraad
Geen producten gevonden voor deze selectie.