Asbestsanering
Bodemsanering
.

020 Eikenprocessierups

Een Eikenprocessierups heeft zo’n 700.000 brandharen. Deze brandharen hebben weerhaakjes en kunnen zich vastzetten in de huid, ogen, keel en bovenste luchtwegen en veroorzaken daar “mechanische” irritatie. De brandharen bevatten een lichaamsvreemde stof die ook allergische reacties kan oproepen. De brandharen verspreiden zich door de wind of bij het opruimen van de nesten met de eikenprocessierups. De meeste nesten zitten in een boom, maar er zijn ook grondnesten. De probleematiek met de eikenprocessierups wordt uitgebreid beschreven in de "Leidraad beheersing Eikenprocessierups",  geschreven in opdracht van het ministerie van LNV en uitgevoerd door het Kenniscentrum Eikenprocessierups.

Bij het verwijderen van de Eikenprocessierups en met name bij het wegzuigen worden in de leidraad veel producten geadviseerd die wij in ons assortiment hebben. In onderstaand overzicht is e.e.a. terug te vinden. 

afbakenen/waarschuwen

persoonlijke bescherming

adembescherming:

hoofd en gehoorbescherming:

handbescherming

voetbescherming

en verder

verwijderen rupsen

opruimen/opbergen