Onderzoek naar app die fit test vervangt

Onderzoek naar app die fit test vervangt

Het meten van de juiste maatvoering van militaire volgelaatsmaskers is erg belangrijk. In conflictgebieden worden soldaten mogelijk geconfronteerd met chemische, biologische, radiologische of nucleaire bedreigingen. Een niet goed passend masker kan verstrekkende gevolgen hebben. Ook in de industrie en bouw wordt steeds vaker erkend, dat een goed passend masker van groot belang is.

Van werkgevers wordt verwacht dat ze eerst proberen het gevaar weg te nemen. Kan dat niet dan moet de werkgever doelmatige beschermingsmiddelen (PBM’s) ter beschikking stellen. Maar wat is doelmatig? Zijn veiligheidsschoenen nodig, dan worden goed passende veiligheidsschoenen verstrekt. Het zou gek zijn om iedereen een maat 47 voor te schrijven. En toch gebeurt dat met half- en volgelaatsmasters vaak wel. One-size-fits-all. Maar dat is echt niet zo! Het is technisch mogelijk om de maatvoeringte meten, dus zijn eigenlijk alle werkgevers verplicht om de doelmatigheid van het verstrekte masker te controleren. Doen ze dat niet, dan zijn ze aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen.

Binnen de asbestverwijdering in Nederland is daarom een face-fit-test voorgeschreven. Om de kwaliteit van die test te waarborgen, moet die uitgevoerd worden door een bedrijf dat voldoet aan het zogenaamde Gele Safety Sign.

Deze face-fit-test neemt best wat tijd in. Daarom is vanuit de defensie in de USA een onderzoeksprogramma gestart om de huidige methode te vervangen door een 3D meting van het gezicht. En dat dan verstopt in een app, met daarin het juiste masker advies.

Het is nog toekomstmuziek. De uitgevoerde test zijn nog niet goed genoeg. De onderzoeken gaan door en het komt er aan. Wanneer is nog onduidelijk. Vanuit AST houden we voor jou de vinger aan de pols!

Bron:  Journal of the International Society for Respiratory Protection Vol. 38, No. 1, 2021