Nieuw toepassingsgebied: veilig werken met AC-leidingen

Nieuw toepassingsgebied: veilig werken met AC-leidingen

In de Nederlandse bodem liggen nog vele kilometers aan asbest cement (AC-)leidingen.

Om op een veilige manier met deze leidingen te werken is in 2010 het rode boekje uitgegeven.

Dit boekje is nu vervangen door het AC WERKPLAN. In dit werkplan wordt beschreven hoe om te gaan met AC leidingen voor gas en water, tot een diameter van 500mm. Rioolwerkzaamheden zijn hierin niet opgenomen.

Er wordt beschreven hoe de werkplek ingericht moet worden en welke werkkleding gedragen dient te worden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen destructieve en niet-destructieve methodes met de daarbij behorende werkmethodes, gereedschappen en materialen. Uiteraard wordt ook aangegeven hoe het afvalmateriaal ingepakt en afgevoerd dient te worden.

Klik hier voor het complete AC WERKPLAN.

Kijk hier om naar de specifieke pagina te gaan op onze webshop met een overzicht van de producten zoals omschreven in het werkplan.