Alles over (combinatie) filters

Alles over (combinatie) filters

Binnen de asbestsanering wordt meestal een P3 stoffilter gebruikt. Dat is helder: het beschermt tegen stofdeeltjes. De aanduiding P komt van Particles, deeltjes dus. De kleur band op het filter die hier bij hoort is wit. Omdat binnen de asbestsanering veelal gebruikt wordt gemaakt van de 3M Scott Proflow Asbestos is het meest gebruikte filter de 3M Scott Proflow PF10P3 filterbus

Is er sprake van meer gevaar dan alleen deeltjes, dan worden zogenaamde combinatiefilters gebruikt. De meest gebruikte is ABEK2P3 bijvoorbeeld de 3M Scott ABEK2P3 filterbus. P3 (tegen stof) snappen we inmiddels. Maar waar staan de andere letters voor?

  • A (bruin) Tegen organische gassen. Zeg maar “stank”
  • B (grijs) Tegen niet-organische gassen (bv Chloor)
  • E (geel) Zwaveldioxide, Waterstofchloride
  • K (groen) Ammoniak

Er zijn nog veel meer combinatiefilters te koop, elke bescherming met een eigen kleur op het filter:

  • AX (bruin) Organische gassen, kookpunt <65grC
  • CO (zwart) Koolstofmonoxide (CO)
  • Hg (rood) tegen kwik NO (blauw) bv. tegen Stikstofmonoxide
  • Reactor (oranje) bv. tegen radioactief jodium

Naast de P3 en de ABEKP3 wordt binnen de sanering ook wel de AP3 gebruikt. Bruin/wit tegen organische gassen en deeltjes. Verder komt sporadisch BP3 (grijs/wit tegen niet organische stoffen en stofdeeltjes) en ABEKHgP3 (De ABEKP3 met als extra bescherming de rode ring tegen kwik.

Verreweg de meest gebruikte is P3, op afstand gevolgd door ABEKP3. Alle andere: sporadisch.

Bepaal nooit zelf welke bescherming gewenst is. Laat dat over aan de veiligheidkundigen!

Het beschermen van je adem is een serieuze zaak. Zorg voor een goed onderhouden masker en blower-unit. En laat periodiek de passing van het masker op je gezicht controleren met een zogenaamde Face-Fit-Test.

Wil je nog meer weten over deze filters, klik dan op onderstaande link voor een compleet filteroverzicht. In dit overzicht is ook een lijst opgenomen met veel voorkomende stoffen/gassen/dampen met daarbij de benodigde filter type.

DOWNLOAD