laatste nieuws facefittesten

18-03-2020

update 17 maart 2020

Tijdelijk aangepaste regels facefit-testen

I.v.m. alle maatregelen rondom het coronavirus hebben facefit-test leveranciers de testen per direct opgeschort. Dit betekent dat personen die hun persoonscertificaat willen behalen of willen her-certificeren momenteel geen examen kunnen doen, omdat hiervoor als entree-eis geldt dat zij een facefit-test moeten hebben uitgevoerd. (Zie artikel 15, 19 en 23 van het persoonsschema DTA en DAV-1 en DAV-2). Tevens zal het jaarlijks vernieuwen van de facefit-test zoals opgenomen in het processchema in artikel 14 en 34 een probleem gaan vormen.

In afstemming met SZW, Inspectie SZW, de certificerende instellingen en de RvA is besloten de volgende tijdelijke regels van kracht te laten zijn:

  • Voor personen die examen DTA, DAV-1 of DAV-2 willen doen is de eis zoals gesteld in artikel 15 lid 1b, artikel 19 lid 2a en artikel 23 1b niet van kracht. Zij dienen zodra de facefit-testen weer hervat worden de facefit-test binnen een termijn van 1 maand alsnog aan de CI Persoon die het certificaat heeft verstrekt te overhandigen. De gecertificeerde is zelf verantwoordelijk voor deze afhandeling van zaken: Het niet op tijd inleveren van dit facefit-test certificaat zal tot schorsing van het certificaat leiden;
  • De bestaande facefit-test certificaten zullen vooralsnog geldig blijven met inachtneming dat zodra de facefit-testen weer hervat worden, binnen een termijn van 1 maand na de publicatie op de website van Ascert, de facefit-test dient te zijn uitgevoerd. De CI’s proces zullen binnen deze kaders dan niet sanctioneren op artikel 14 lid 1b dan wel artikel 34 lid 1b. De eventueel ‘’verlopen’’ certificaten dienen wel getoond te kunnen worden in die periode;
  • Bij bedrijven waarbij personen (DIA, DAV- 1, DAV-2 of DTA) werkzaam zijn die voor het eerst intreden met een persoonscertificaat van een datum na 16 maart 2020 en daarbij niet in het bezit zijn van een geldig facefit-test certificaat, geldt dat gedurende voornoemde periode niet zal worden gesanctioneerd voor deze personen op de artikelen 14 lid 1b dan wel 34 lid 1b.

« Terug naar overzicht