Het Kenniscentrum Handel heeft ons erkernd als leerbedrijf, op grond van deze erkennig zijn wij bevoegd om de beroepspraktijkvoering in de takken Groothandel en Internationale Handel voor het middelbaar beroepsonderwijs te verzorgen. Wij vinden het onderhouden van een goede band tussen ons en het onderwijs erg belangrijk en geven stagiairs graag een plaats binnen onze  organisatie