Chroom-6 producten

Blootstelling aan chroom-6 is schadelijk voor de gezondheid. Risico op kanker ontstaat bij het bewerken en/of  verwijderen van chroom-6 houdende producten. Chroom-6 is gebruikt voor het verduurzamen van hout maar is ook verwerkt in primer en coatings voor het voorkomen van roesten van ijzeren constructies als bruggen, treinen, draagconstructies e.d. Afhankelijk van het type bewerking levert chroom-6 in de vorm van stof-, rook- of dampvorm gevaar op voor de gezondheid. Niet alleen bij inademing maar ook bij contact met de huid!

Omdat het verwerken van chroom-6 op het gebied van persoonlijke bescherming veel overeenkomsten kan tonen met het saneren van asbest, kunnen wij je een breed assortiment producten aanbieden. Bijvoorbeeld op het gebied van adembescherming, (wegwerp-)kleding, handschoenen, decontaminatie e.d. Daarnaast hebben wij voor het waarschuwen voor en afbakenen van chroom-6 gebieden de nodige specifieke producten. Zoals:

Wil je weten bij welke blootstellingsrisico's/bewerkingstechnieken je welke producten kan gebruiken kijk dan op ons handige overzicht. Klik hier:

Voor meer algemene informatie over chroom-6 willen wij je graag verwijzen naar het Arboportaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook het document Beheersregime chroom-6 van RWS, RVB en ProRail biedt handige informatie, toegespitst op het bewerkingsproces aan chroom-6 houdende materialen.