Asbestsanering

Het toeleveren aan de asbestverwijderende industrie is de belangrijkste activiteit van AST.

Als marktleider in Nederland beschikt AST over veel kennis en ervaring.

Het in kaart brengen van risico’s (de RI&E), het voorkomen daarvan of het beschermen van de mens  is voor AST dagelijks werk.

Bodemsanering

Ook bij een bodemsanering  is AST een betrouwbare partner voor het leveren van producten ten behoeve van de veiligheid van personen en de omgeving.                                      

Naast kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen heeft AST ook speciale apparatuur voor bij bodemsaneringen. Denk aan bodemvochtmeters, wielwasinstallaties, laarzenwassers etc. etc.                   

Huren of kopen?

Voor een efficiënte bedrijfsvoering moet u in het bezit zijn deugdelijke apparatuur. De aanschaf hiervan kost geld. Zeker in deze onzekere tijd is het van belang om de bedrijfskosten te beperken en het kapitaalbeslag te minimaliseren.                                          Door de reacties van en ervaringen met onze klanten hebben wij een goed beeld van wat de overwegingen en belissingsargumenten zijn bij het keuzeproces kopen of huren van apparatuur.

 

AST Holland B.V. Is trots de volgende keurmerken te mogen dragen: